เกี่ยวกับเรา

MGT เป็นบริษัทที่ร่วมกันก่อตั้งในประเทศจีน ฮ่องกง และไทย ผู้นำในด้านโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์เสริม แท๊บเล๊ต และสินค้าประเภท IT เข้ามาทำการตลาด และจัดจำหน่าย เพื่อหวังให้ผู้บริโภคในประเทศไทย ได้มีโอกาสเลือกใช้สินค้าในราคาที่ไม่สูงนัก แต่คุณภาพที่เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ได้มีการพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ทุกสินค้าใน Brand MGT มีเทคโนโลยีและคุณภาพที่สูงขึ้น ตอบรับกระแสรูปแบบการดำเนินชีวิต ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และความต้องการของผู้บริโภค มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นและมีการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในสินค้าอุปกรณ์สื่อสาร ที่มุ่งเน้นคุณภาพสินค้า การบริการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์สินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในระดับสากลและได้รับความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ อย่างสูงสุด

จุดมุ่งหมาย

บริษัท MGT มุ่งมั่นดำเนินการให้เป็นผู้นำ ในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อาทิ อุปกรณ์เสริม ตกแต่ง เครื่องมือสื่อสาร โดยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดี และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและพึงพอใจในคุณภาพสูงสุด
MGT เป็นบริษัทนำเข้า เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์เครื่องสื่อสารที่ ได้ศึกษา และทำการวิจัย เก็บข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค อย่างแท้จริง ทำให้สามารถ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ที่หวังจับตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม  เจ้าของกิจการ ได้ก้าวมาทำธุรกิจ โดยการนำเข้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยซึ่งนับวันจะยิ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้จึงนำมาสู่ธุรกิจ นำเข้าโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือและเพื่อให้ได้อุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล คัดสรรด้วยตัวเอง ทดสอบมาตรฐานก่อนนำเข้าทุกแบบ
เน้นคุณภาพเป็นหลัก